huskunstner1
Huskunstnerordningen

Huskunstnerordningen giver kommunale og pædagogiske aktører i børns hverdag mulighed for at få tilskud til besøg af professionelle kunstnere inden for billedkunst, musik, litteratur og scenekunst. Kunstnerne formidler kunsten til børn og unge mellem 0 og 19 år, så de møder den professionelle kunst på en anderledes måde, end det sker i den almindelige undervisning eller i dagtilbuddet.

Samtidig er ordningen en unik mulighed for kunstnere til at formidle kunsten i et skabende møde mellem den professionelle kunst og børnene og de unge. Kunstneren bidrager dermed til at give målgruppen erfaring med aktivt at følge samt deltage og fordybe sig i en professionel kunstnerisk proces.

Hvem

Alle skoler, institutioner og dagtilbud, hvor børn og unge i alderen 0-19 år færdes kan i samarbejde med en eller flere professionelle kunstnere søge om tilskud til et eller flere projekter. 

Hvad

Statens Kunstråd dækker 75 % af udgifterne til honorarer, mens skolen eller dagtilbuddet betaler de resterende 25 % samt eventuelle udgifter til materialer o.lign.
Læs mere

Hvordan

Rådet opfordrer til, at projekter udvikles i samarbejde mellem kunstnere og skoler, dagtilbud, kommuner mv.
Statens Kunstråd har et arkiv over tidligere huskunstnere, Huskunstnerbasen, som kan benyttes, hvis I er interesseret i at komme i kontakt med en kunstner i forbindelse med et huskunstnerprojekt.
Se gode råd for institutioner og skoler

Hvad kan jeg?

Jeg kan være behjælpelig med at lave et forløb der passer til den aktuelle målgruppe og komme med forslag til forskellige former for indhold.

Jeg hjælper gerne med at skrive ansøgningen.

Jeg har en bred undervisnings erfaring med børn fra 3 år og op.

Jeg inddrager personalet i processen, så der også bliver en udvikling og lærings mulighed for dem.

426519_10150572785222357_523605789_n

 

 

Anbefaling Uglegårdsskolen 1. februar 2012

Huskunstnerprojekt “Lys og skygge” med 6.a Uglegårdsskolen 2011/2012.

Vi har haft den store fornøjelse at deltage i et Huskunstnerprojekt bevilget af Statens Kunstråd.

At valget af huskunstner blev Hanne Linde, skyldtes, at vi i Billedkunstlærerforeningens Kreds 11 havde kendskab til Hanne via kurser, hun tidligere har holdt for os, og vi der havde oplevet hende som en kompetent og inspirerende underviser. Og med huskunstnerprojektet blev vore forventninger bestemt ikke gjort til skamme.

Vi havde en fin planlægningsfase, og Hanne Linde viste sig endnu engang som en meget kompetent og dygtig underviser.

Oplæggene til de enkelte undervisningsforløb var yderst velforberedte og inspirerende og fangede eleverne.

Undervejs i forløbet havde Hanne Linde en god kontakt til eleverne. Hun var lydhør over for deres ønsker, justerede undervejs og styrede alligevel forløbet med en fast og kærlig hånd.

Med sin indføring af børnene i den kunstneriske praksis gjorde Hanne Linde desuden meget ud af at relatere til børnenes egen verden, deres liv og fremtidige udvikling. Et eksempel: En dag havde en enkelt gruppe en krise og engagementet og seriøsiteten var lidt svær at få øje på. Så lød det fra Hanne: “Det her handler jo ikke kun om lys og skygge. Det handler om, hvordan I vil leve jeres liv. Viii være nogen der gør jer umage med det I arbejder med? – eller….”

Vi sluttede af med et brag af en fernisering, hvor Hanne også var stærkt involveret i forberedelserne. Nu hænger elevernes mobile (en abstraktion over 6.a’s kroppe) så og pynter i storrum Jorden til glæde for alle forbipasserende.

Det har været til stor glæde og inspiration og lærerigt for både elever og lærere at arbejde sammen med Hanne Linde omkring huskunstnerprojektet.

Vi giver derfor Hanne Linde vore varmeste anbefalinger.

Eva Vedsø og Kirsten Borritz
billedkunstlærere på Uglegårdsskolen, 2680 Solrød Strand